Sinterklaas in de Tabberd van Sybrant Roorda

Op 5 december kwam Sinterklaas aan in Spannum bij cbs De Tarissing.  Er was iets vreemd aan de hand. Hij zag er anders uit dan anders. Elbrich zag het, Sinterklaas had de tabberd van Sybrant Roorda aan! Deze was veel korter en had een zwarte kraag, waar kwam deze tabberd vandaan? Op naar Sybrants kleedkamer. Daar vonden ze Pietje Paniek. Die andere oude man was naar de kerk gegaan. Iedereen op naar de kerk en daar vonden ze Sybrant Roorda met Sinterklaas zijn tabberd aan! Gelukkig wisten de kinderen precies wie welke tabberd aan moest krijgen en kwam alles weer goed.