Contactadres
Stifting Mei-inoar Spannum
p/a Felsumerleane 16
8843 KB  SPANNUM
info@roordaspannum.nl
0517-342740

In januari 2016 is onze Stifting Mei-inoar Spannum speciaal opgericht voor de organisatie van het belevingstheater ‘It Kistke fan Sybrant Roorda’ te Spannum. Tijdens de restauratie van de kerk in 2014 kwam Sybrant Roorda’s grafzerk te voorschijn. Op hetzelfde moment werden de plannen voor de Kulturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden bekend. Een prachtig moment om als dorp Spannum met een uitzonderlijk plan op de proppen te komen. In het CH 2018 bidboek kwam het woord mienskip vaak naar voren. ‘Dit slaat op ons!’ dachten we in Spannum. Hoe kunnen we de wereld laten zien wat de woorden “iepen mienskip” betekenen? En hoe laten we Spannum de kracht van Leeuwarden CH 2018 ervaren? Dit was de basis voor het idee om in Spannum een “belevingstheater spektakel” te organiseren. Een enthousiaste groep mensen is spontaan opgestaan om de uitdaging aan te gaan, om de wereld te laten zien wat de Spannumer gemeenschap kan bereiken. We zijn met z’n allen zo voortvarend te werk gegaan dat we halverwege de rit besloten hebben om de opvoeringen in 2017 te laten plaatsvinden. Het was een mega succes! We hadden prachtig weer en alle voorstellingen waren uitverkocht! Iedereen kijkt met veel plezier terug op deze hektische periode met een fantastisch eindresultaat!

Door dit succes is Stifting Mei-inoar Spannum geinspireerd om zich wederom in te zetten voor de leefbaarheid in en om Spannum. In 2018 is het Spannumerbos, op initiatief van Stifting Mei-inoar Spannum, opgeknapt. Er is veel gesnoeid, er zijn weer schelpen op de paden aangebracht, er zijn vogelhuisjes gemaakt door de schoolkinderen etc. Het hele dorp is weer in touw geweest. Iedereen kan nu weer genieten van ons Spannumer bos.

Stifting Mei-inoar Spannum zit niet stil. Momenteel wordt er gewerkt aan een plan om het zomerdorpshuis annex sportaccommodatie ‘Boppeslach’ weer up-to-date te maken. In de zomer is het sportveld het bruisende middelpunt van Spannum. Hier wordt gekorfbald, gekaatst, gevoetbald er worden dorpsfeesten en familiefeesten georganiseerd etc. De uit de jaren ’70 stammende accommodatie is aan een upgrade toe om het voor iedereen veilig, gezellig en uitnodigend te maken.

IMG_4564

Stifting Mei-inoar Spannum
Alie de Haan Voorzitter
Reinder Bakker Penningmeester
Ytsje Hijma Secretaris
Marian Postma Algemeen lid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *