Contactadres
Stifting Mei-inoar Spannum
p/a Felsumerleane 16
8843 KB  SPANNUM
info@roordaspannum.nl
0517-342740

In januari 2016 is onze Stifting Mei-inoar Spannum speciaal opgericht voor de organisatie van het belevingstheater ‘It Kistke fan Sybrant Roorda’ te Spannum. Tijdens de restauratie van de kerk kwam Sybrant Roorda’s grafzerk te voorschijn. Op hetzelfde moment werden de plannen voor de Kulturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden bekend. Een prachtig moment om als dorp Spannum met een uitzonderlijk plan op de proppen te komen. In het CH 2018 bidboek kwam het woord mienskip vaak naar voren. ‘Dit slaat op ons!’ dachten we in Spannum. Hoe kunnen we de wereld laten zien wat de woorden “iepen mienskip” betekenen? En hoe laten we Spannum de kracht van Leeuwarden CH 2018 ervaren? Dit was de basis voor het idee om in Spannum een “belevingstheater spektakel” te organiseren. Een enthousiaste groep mensen is spontaan opgestaan om de uitdaging aan te gaan, om de wereld te laten zien wat de Spannumer gemeenschap kan bereiken. Tot nu toe zijn de plannen zelf zo goed ontvangen dat zich al vele vrijwilligers spontaan hebben aangemeld voor de verschillende werkgroepen. We zijn inmiddels zo voortvarend bezig dat besloten is om de uitvoering in juni 2017 te laten plaatvinden!

IMG_4564

Stifting Mei-inoar Spannum
Alie de Haan Voorzitter
Reinder Bakker Penningmeester
Ytsje Hijma Secretaris
Jelle Bouma Vice voorzitter
Dirk Vincken Algemeen lid
Marian Postma Algemeen lid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *