Sybrant Roorda 1465-1550
unnamed (3)Jonkheer Sybrant Roorda leefde van 1465 tot 1550. Bij de restauratie van de Spannumer kerk in 2014 werd zijn grafzerk gevonden. Na onderzoek blijkt hij  een vooraanstaand man in Friesland te zijn geweest rond 1500.

Sybrant werd in 1465 geboren in Tzummarum. Rond 1500 kwam hij met zijn vrouw Haringh Hottinga in Spannum te wonen op de, nog altijd bestaande, Donia State (Zorgboerderij Donia State Wester in Spannum). Ze kregen vijf kinderen. Sybrant was als Schieringer bevriend met Keimpe van Martena, die behoorde tot de raad van het Hof van Friesland. Zij speelden een belangrijke rol bij het begraven van de strijdbijl tussen de Schieringers en de Vetkopers. Schieringer Sybrant en Vetkoper Grutte Pier stonden regelmatig tegen over elkaar. Sybrant stond samen met Keimpe van Martena aan de kant van de heersende machthebbers in Friesland. Het was daarom niet vreemd dat Sybrant en Keimpe in 1521 door de Staten van Friesland werden uitgezonden naar de Rijksdag in Worms. Hier moesten zij strijden voor de Friese zaak en spraken zij met Keizer Karel V. Deze Karel V had tijdens de Rijksdag Maarten Luther uitgenodigd. Sybrant en Keimpe waren erbij toen Karel V ‘het Edict van Worms’ uitvaardigde waarin Maarten Luther vogelvrij werd verklaard. Naast deze belangrijke historische gebeurtenis in Europa, komt ook de Friese strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers in het stuk aan de orde.

Maarten Luther 1483-1546
Wie was dat ook alweer? Hij zei toch: Hier sta ik, ik kan niet anders? Klik op deze link en lees het korte verhaal over de 95 stellingen, de handel in aflaten en zijn vogelvrij verklaring.
http://www.isgeschiedenis.nl/personen/luther-maarten/

Aflaten?
Heel kort gezegd het afkopen van je schuld, maar kan dat eigenlijk wel? Kijk voor het uitgebreide verhaal op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aflaat

Vogelvrij! Dat klinkt fijn!
Maar helaas zit dat een beetje anders in elkaar. Als je vogelvrij verklaard wordt mag iedereen je doden zonder dat die daar straf voor krijgt. Soms kon je zelfs een beloning krijgen! Voor meer info, kijk op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelvrij

Keimpe van Martena
Bekende man in Fryslan! Denk aan het Museum Martena in Franeker en Dekema State in Jelsum. Voor meer info over Keimpe van Martena:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keimpe_van_Martena

Annael ofte Landboek
Dit eerste boek over Fryslan is geschreven door Keimpe van Martena en komt ook voor in ‘It Kistke fan Sybrant Roorda’. Hier kun je lezen dat het in een kist zat met sloten en nog een kist met sloten en…
https://nl.wikipedia.org/wiki/Annael_ofte_Landboek

Rijksdag in Worms
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdag_van_Worms_(1521)