Mei-inoar Spannum

Een deel van de ca. 200 deelnemers/vrijwilligers:

regisseurs Gerben Postema uit Heeg Anne Zijlstra uit Sneek
Rekwisietenploeg
Cateringploeg
Bestuur
Bruiloft-scéne
Kinderen
Worms-scéne
Bodes Otto en Sybren Klaas
Peter, Jarich en Jouke licht en geluid
Dennis licht en geluid
Grime en kap ploeg
Straatspelers
Claudia op luit
Rekwisietenploeg
Blazers van Griedebrass en Oranje

Brandploeg

Licht en geluid; Lars van Dieren en Sake Anne Timmermans
Us Gebou ploeg; Botsje, Menno en Sake
Bouwploeg
Cape ploeg: Tineke, Wieke en Hilda (niet op foto)
EHBO Ineke, Tjikke, Tjische
Tjeerd en Doeke

Katmarfolk Scharnegoutum

Hans Brans: schrijver, Sake Tijmersma: flyerontwerp
Afscheids-scéne
Naaicafé
Veiligheid- en Verkeersploeg
Doop scéne
CMV Oranje & Greidebrass
Fryske tafoeging, Bea Bouma
Film en foto ploeg Albert en Meintsje
Flyer uitdelers
PR Jonkvrouwen