Belibbingsteater ‘It Kistke fan Sybrant Roorda’ is mei mooglik makke troch:

Belevingstheater ‘It Kistke fan Sybrant Roorda’ is mede mogelijk gemaakt door:

Bouma Pluimvee, Aldeboarn
Bouwbedrijf Harkema, Spannum 0517-341222
Eppie Veenstra Schilderwerken, Baard 0517-342077
HJP Afbouw, Spannum 0517-341435
Installatiebedrijf De Jong, Easterein 
0515-331 512
Klas&Co Brocante&Zo, Kubaard 06-51765571
Skilderwurken Ferry de Boer, Bears 058-251 9478

Tanja Túnoannimmer, Wommels 0515-331003
Tulp Management Advies, Spannum 0517-341017
www.accelent.nl
www.ambachtelijktimmerwerk.nl
www.autohuiswinsum.nl
www.autoverkoopbedrijf.nl
www.avecur.nl

www.beddoloog.nl
www.bootsma-tirns.nl
www.bouwbedrijfscharringa.nl
www.bouwbedrijfvdsloot.nl
www.brolsma.keurslager.nl
www.claudyjongstra.com

www.colorsathome-franeker.nl
www.comfortkoe.nl
www.coop.nl
www.dareekers.nl
www.doededevries.nl
www.echtebakkerdegroot.nl
www.elyt.nl
www.favandervelde.nl
www.frankenawinsum.nl
www.frisobouwgroep.nl
www.friamco.nl
www.frieslandcampina.com
www.gaardenier.nl

www.hankels.nl
www.infrawatch.nl
www.jumbo.nl
www.kareldevries.nl
www.katmarfolk.webklik.nl
www.knikladerverhuur.nl
www.koningfourage.nl
www.lont.nl
www.loonbedrijfrispens.nl
www.mannenvanstaal.nl
www.marnecs.com
www.noflikeasterein.nl
www.oldenburger-automatisering.nl
www.praktijkchantalvansluys.nl

www.seerdensportprijzen.nl
www.sdvandervegt.nl
www.starking.nl
www.tallship-company.de
www.tijmersma.com
www.topteam.nl 
www.trukezeinstra.nl

www.tuincentrumgaardenier.nl
www.vanbalenboekhoudburo.frl
www.weidumerhout.nl
www.wildkamp.nl
www.wkba.nl
www.wheagan.nl

 

              

 

 

 • Gemeente Littenseradiel
 • Provinsje Fryslân
 • Oranje Fonds
 • Cooperatieve RABObank
 • Meindersma-Sybenga Stichting
 • P.W. Janssen’s Friesche Stichting
 • Stichting Woudsend Anno 1816
 • Fonds Stichting Bolsward Dronrijp
 • Sangers van den Biezenbosfonds voor cultuur 2017
 • Stichting Dorpsbelang Spannum-Edens
 • Korfbal KV Spannum
 • Kaatsen KF Set Troch
 • Koersbal
 • CMV Oranje Spannum
 • Greidebrass
 • Jeu de Boule
 • Tonielferiening De Nijljochters
 • NH Kerk
 • CBS de Tarissing
 • Biljartvereniging It Griene Lekken
 • Begrafenisvereniging De laatste eer
 • Stichting Us Gebou
 • Vrouwenvereniging

ANBI
De stichting Stifting Mei-inoar Spannum heeft de culturele ANBI status gekregen.

Naam van de instelling: Stifting Mei-inoar Spannum

Het RSIN/fiscaal nummer: 8559.55.260

De contactgegevens:
p/a Ytsje Hijma-de Vries
Felsumerleane 16
8843 KB Spannum
Tel.: 0517-342740
Email: info@roordaspannum.nl
Bankrekening: NL 15 RBRB 0929 6763 78
KvK: 65035356

De Doelstelling Stifting Mei-inoar Spannum:
De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten die een verbinding hebben met cultuur, welzijn en die de eenheid van de dorpsgemeenschap bevorderen en verder het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Alie de Haan-Feenstra
Penningmeester: Reinder Bakker
Secretaris: Ytsje Hijma-de Vries
Algemeen lid: Marian Postma

Beloningsbeleid: Er zijn geen beloningen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
– 2016 – 2017 organiseren van het belevingstheater “It Kistke fan Sybrant Roorda” uitvoeringen waren in juni 2017
– 2016 – 2017 Naaicafé Spannum
– 2018 opknappen Spannumer bos
– 2018 – 2019 opknappen zomerdorpshuis / sportaccommodatie Boppeslach

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 27 juni 2016

Financiële verantwoording over 2017:

financien 2017

Financiële verantwoording over 2016: